Współfinansowanie

Projekt realizuje

Rezultaty

 • Poznaliśmy liczebność błotniaka łąkowego w kraju (cenzus w latach 2013-2014 i 2018-2019) oraz na obszarach Natura 2000 (inwentaryzacja w latach 2013-2014). Wyniki tych liczeń zostały opublikowane w formie raportów.
 • Zainicjowaliśmy czynną ochronę lęgów w różnych regionach kraju m.in.: na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, w Zachodniopomorskiem, Wielkopolsce, na Podlasiu  oraz w północnej części województwa mazowieckiego.
 • Co roku monitorujemy przebieg lęgów w ponad 100 gniazdach, czynną ochroną obejmujemy te, które wymagają czynnej ochrony.
 • Rozpropagowaliśmy ochronę błotniaka łąkowego wśród ornitologów oraz społeczności.
 • Wspólnie z Holenderską Fundacja Błotniaka Łąkowego zainicjowaliśmy w Polsce badania migracji błotniaków łąkowych na zimowiska w Afryce (telemetria satelitarna). Obecnie kontynuujemy badania z wykorzystaniem loggerów GPS.
 • Dzieki badaniom telemetrycznym (loggery GPS) Uzyskaliśmy dane o areałach osobniczych błotniaka łąkowego na Południowym Podlasiu. Dane zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym.
 • Poznajliśmy pokarm “polnej” populacji błotniaka łąkowego. Zgromadziliśmy ponad 900 wypluwek. Materiał z 2007-2011 został przebadany, a wyniki opublikowane w czasopiśmie naukowym (Bird Study). Obecnie kontynuujemy badania pokarmu z wykorzystaniem fotopułapek.
 • Zorganizowaliśmy kilka ogólnopolskich konferencji oraz warsztatów roboczych. Uczestniczyliśmy (jako prelegenci) w konferencjach w Polsce, Francji oraz Niemczech.
 • Zorganizowaliśmy 24 prelekcji dla rolników o programach rolnośrodowiskowych oraz ochronie błotniaka łąkowego. W szkoleniach uczestniczyło ponad 370 rolników.
 • Przeprowadziliśmy szkolenia w 8 Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego. W szkoleniach uczestniczyło 350 doradców rolnośrodowiskowych.
 • W prasie lokalnej i ogólnopolskiej ukazało się kilkadziesiąt artykułów o błotniaku łąkowym i jego ochronie. Wzięliśmy udział w dwóch audycjach radiowych poświeconych błotniakowi łąkowemu.
 • Wydaliśmy film „Błotniak łąkowy – arystokrata pól”. Film jest w wersji polskiej i angielskiej;
 • Wydaliśmy klip promujący ochronę błotniaka łąkowego https://www.youtube.com/watch?v=YZPmXVdxwi4
 • Wydaliśmy prezentację „Ptaki krajobrazu rolniczego”.
 • Uruchomiliśmy stronę poświęconą ptakom krajobrazu rolniczego – http://ptaki-rolnictwo.bocian.org.pl
 • Wydaliśmy foldery poświęcone ochronie błotniaka łąkowego.
 • Wydaliśmy plakat „Błotniak łąkowy – przyroda i rolnictwo”.
 • W latach 2008-2020 wydaliśmy kalendarze ścienne z wizerunkiem błotniaka łąkowego.
 • Wydaliśmy naklejki z logo projektu.
 • Wykonaliśmy kilka rodzajów T-shirtów z logo projektu.