Współfinansowanie

Projekt realizuje

Pomóż nam!

Przekaż darowiznę na ochronę błotniaka łąkowego
Uzyskane środki przeznaczymy na pokrycie wkładu własnego wymaganego przy realizacji projektów czynnej ochrony lęgów błotniaka łąkowego.

Darowizna przekazana na rzecz ochrony błotniaka łąkowego może zostać odpisana od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania:

* darczyńca będący osobą fizyczną może od dochodu odliczyć wartość darowizny, nie przekraczającą 6% dochodu w roku    podatkowym;
* darczyńca będący osobą prawną może od dochodu odliczyć wartość darowizny, nie przekraczającą 10% dochodu w roku    podatkowym.

  • Folder promujący ochronę błotniaka łąkowego.

Każda wpłacona przez ciebie złotówka, pomoże nam ratować błotniaki łąkowe!! 

W przelewie koniecznie umieść swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, będziemy chcieli Tobie podziękować, przesyłając wydawnictwa poświęcone ochronie błotniaka łąkowego.  

 

Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”
ul. Srebrna 16 lok. 9, 00-810 Warszawa

KRS:0000107301
Konto bankowe: PKO BP SA Oddział I w Siedlcach: 79 10204476 0000800200168724  
Z dopiskiem: „ochrona błotniaka łąkowego”

 

Zobacz instytucje, firmy oraz osoby prywatne, które wsparły program ochrony błotniaka łąkowego w Polsce.