Wspierają nas

Osoby prywatne

T1

Osoby, które przekazują darowizny oraz 1% podatku dochodowego na rzecz Towarzystwa Przyrodniczego “Bocian” z przeznaczeniem na ochronę błotniaka łąkowego.

Instytucje

W latach 2017-2020

Projekt POIS.02.04.00-00-0018/16 “Realizacja Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego – etap I”
Budżet projektu:
Całkowity koszt kwalifikowany projektu– 2 249 480,00 PLN
Dofinansowanie UE (85%) – 1 912 058,00 PLN
Wkład własny niefinansowy (nieodpłatna praca wolontariuszy) – 115 200,00 PLN
Wkład własny finansowy – 222 222,00 PLN

W latach 2013-2015

Projekt POIŚ.05.01.00-00-381/12 pt. “Ochrona błotniaka łąkowego w Polsce”
Budżet projektu:
Całkowity koszt kwalifikowany projektu – 1 567 344,73 PLN
Dofinansowanie UE (85%) – 1 332 242,88 PLN
Wkład własny niefinansowy (nieodpłatna praca wolontariuszy) – 18 125,00 PLN

Współfinansowanie projektu POIŚ przez NFOŚiGW (10%) – 129 988,00 PLN

W latach 2012-2016

Czynna ochrona gniazd błotniaka łąkowego dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie, 40.500,00 zł. (rok 2016)

Czynna ochrona gniazd błotniaka łąkowego w powiecie siedleckim i sokołowskim – etap III dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie, 19.000,00 zł. (rok 2015)

Czynna ochrona gniazd błotniaka łąkowego w powiecie siedleckim i sokołowskim – etap II dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie, 20.000,00 zł. (rok 2014)

Czynna ochrona gniazd błotniaka łąkowego w powiecie siedleckim i sokołowskim – etap I dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie, 20.000,00 zł. (rok 2013)

Ochrona błotniaka łąkowego w województwie mazowieckim w 2012 r. dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie, 18.000,00 zł.

W latach 2011-2012

Ochrona błotniaka łąkowego w powiecie bialskim w 2012 r. dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, w formie dotacji, w kwocie, 3.000,00 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie poprzez współfinansowanie zadania pn. “Ochrona błotniaka łąkowego w powiecie bialskim”. (rok 2011)

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie poprzez dofinansowanie zadania pn. "Czynna ochrona gniazd błotniaka łąkowego w powiatach: braniewskim, bartoszyckim i lidzbarskim w 2012 r”.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie poprzez dofinansowanie zadania pn. "Czynna ochrona gniazd błotniaka łąkowego w powiatach: braniewskim, bartoszyckim i lidzbarskim”. (rok 2011)

W latach 2008-2010

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

W latach 2008-2010

Wsparcie udzielone przez Fundację EkoFundusz ze środków pochodzących z ekokonwersji długu Polski wobec Klubu Paryskiego.