Projekt realizuje

Współfinansowanie:

  • Unia Europejska - Fundusz Spójności

Twój 1% podatku

Aby dokonać wpłaty 1% podatku należy:

1. Wypełnić odpowiedni formularz PIT (PIT-28, PIT-36, PIT- 36L, PIT-37 lub PIT – 38) i ustalić wysokość należnego podatku za rok poprzedni.

2. Obliczyć ile wynosi 1% należnego podatku i wpisać tę kwotę w jedną z ostatnich rubryk zeznania podatkowego. W odpowiednich rubrykach należy wpisać NAZWĘ I NUMER KRS organizacji której chcemy przekazać 1% podatku oraz nazwę działania, które wspieramy: OCHRONA BŁOTNIAKA ŁĄKOWEGO

3. Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy (z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu).

1% podatku mogą przekazać:

 - podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 - podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą,
 - podatnicy korzystający z liniowej stawki podatku.

Nasze dane:

Towarzystwo Przyrodnicze “Bocian”

ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa

Nr. KRS 0000107301