O nas

Facebookm

Działania związane z ochroną błotniaka łąkowego w Polsce zostały zainicjowane przez Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” w 2005 r. Początkowo działaliśmy na niewielką skalę, lokalnie. Od samego początku naszym celem było zainicjowanie czynnej ochrony w najważniejszych ostojach gatunku w kraju. Co roku w naszych działaniach uczestniczy grupa kilkunastu osób (większość to wolontariusze). Środki finansowe na ochronę błotniaka łąkowego pozyskujemy z różnych źródeł. Są to głównie dotacje funduszy finansujących ochronę przyrody, darowizny oraz 1% podatku. Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą i chciałbyś się przyłączy do naszych działań? Napisz lub zadzwoń Skontaktuj się z koordynatorem projektu lub osobami w regionach. Znajdziesz nas również na Facebooku.

  • Wolontariusze - Jacek Chyła i Kasia Sartowska w terenie. Fot. D. Krupiński

  • Wręczenie wyróżnień Piotrkowi Zabłockiemu i Michałowi Wolnemu za wieloletnie zaangażowanie w czynną ochronę. Fot. M. Cmoch

  • Wolontariusze podczas akcji znakowania ptaków dorosłych. Fot. P. Obłoza

  • Wolontariusz Kamil Taras przy zabezpieczonym gnieździe. Fot. D. Krupiński

Kontakt:

Koordynator: Dominik Krupiński
e-mail: dominik@bocian.org.pl, tel. kom. 602 282 549

Asystent koordynatora: Mariusz Grzeniewski
e-mail: mariusz@bocian.org.pl

GIS i kartografia: Przemysław Obłoza
e-mail: przemek@bocian.org.pl

Logo

Statystyczna analiza danych (telemetria):
dr Michał Żmihorski
e-mail: zmihorski@iop.krakow.pl
Instytut Ochrony Przyrody PAN
http://www.iop.krakow.pl/pracownicy,136,michal_zmihorski.html

Logo_pld

Analiza danych (Krajowy Cenzus Błotniaka Łąkowego):
dr hab., prof. UAM Lechosław Kuczyński
e-mail: lechu@amu.edu.pl
Pracowni Ekologii Populacyjnej UAM w Poznaniu
http://popecol.home.amu.edu.pl/pl/zespol/lechu-pl/

Logo_pld

Analiza danych (czynna ochrona i monitoring):
mgr Natalia Królikowska (doktorantka)
e-mail: natalia.krolikowska@amu.edu.pl
Pracowni Ekologii Populacyjnej UAM w Poznaniu
http://popecol.home.amu.edu.pl/pl/zespol/natalia-krolikowska-pl/

Monitoring i badania telemetryczne błotniaka łąkowego w Ostoi Biebrzańskiej
Skład zespołu badawczego: Paweł Mirski, Tomasz Tumiel, Michał Zygmunt
Kierownik zespołu: Paweł Mirski
e-mail: mirski.pawel@gmail.com, tel. kom: 604 234 306

Czynna ochrona lęgów:

powiat bialski – Andrzej Łukijańczuk, Dominik Krupiński
e-mail: dominik@bocian.org.pl, tel. kom. 602 282 549
Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”

powiat łukowski – Przemysław Obłoza
e-mail: przemek@bocian.org.pl, tel. kom. 796 299 288
Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”

powiat radzyński – Sylwia Anna Zgorzałek
e-mail: sylwia@bocian.org.pl, tel. kom. 504 407 229
Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”

powiat łosicki– Jerzy Lewtak, Dominik Krupiński
e-mail: dominik@bocian.org.pl, tel. kom. 602 282 549
Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”

powiat siedlecki – Mirek Rzępała
e-mail: mirek@bocian.org.pl, tel. kom. 604 580 966
Towarzystwo Przyrodnicze “Bocian”

powiat sokołowski – Maciej Cmoch
e-mail: maciej@bocian.org.pl, tel. kom. 510 301 296
Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”

powiat kolneński – Karol Trzciński
e-mail: karll_t@wp.pl, tel. kom. 602 259 492
Komitet Ochrony Orłów

powiat działdowski – Łukasz Głowacki
e-mail: luki_g6@op.pl, tel. kom. 510 289 336
Towarzystwo Przyrodnicze “Bocian”

woj. opolskie i dolnośląskie – Piotr Zabłocki, Michał Wolny
e-mail: p.zablocki@poczta.onet.pl, tel. kom. 790 608 312
e-mail: m.wolny@poczta.onet.pl, tel. kom. 796 071 781
Dział Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego

woj. zachodnipomorskie – Marcin Sowa
e-mail: mar.sowa@gmail.com, tel. kom. 695 009 192
Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze

woj. podlaskie – Paweł Mirski
e-mail: mirski.pawel@gmail.com , tel. kom. 604 234 306
Komitet Ochrony Orłów