Projekt realizuje

Współfinansowanie:

  • Unia Europejska - Fundusz Spójności

Pomóż nam!

Przekaż darowiznę na ochronę błotniaka łąkowego
Uzyskane  środki przeznaczymy na pokrycie wkładu własnego wymaganego (15% kosztów kwalifikowanych - 222 222 zł) w projekcie POIS.02.04.00-00-0018/16 "Realizacja Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego - etap I". 

Darowizna przekazana na rzecz ochrony błotniaka łąkowego może zostać odpisana od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania:

* darczyńca będący osobą fizyczną może od dochodu odliczyć wartość darowizny, nie przekraczającą 6% dochodu w roku    podatkowym;
* darczyńca będący osobą prawną może od dochodu odliczyć wartość darowizny, nie przekraczającą 10% dochodu w roku    podatkowym.

  • Folder promujący ochronę błotniaka łąkowego.

Każda wpłacona przez ciebie złotówka, pomoże nam ratować błotniaki łąkowe!! 

W przelewie koniecznie umieść swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, będziemy chcieli Tobie podziękować, przesyłając wydawnictwa poświęcone ochronie błotniaka łąkowego.  

 

Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”
ul. Srebrna 16 lok. 9, 00-810 Warszawa

KRS:0000107301
Konto bankowe: PKO BP SA Oddział I w Siedlcach: 79 10204476 0000800200168724  
Z dopiskiem: „ochrona błotniaka łąkowego”

 

Zobacz instytucje, firmy oraz osoby prywatne, które wsparły program ochrony błotniaka łąkowego w Polsce.