Współfinansowanie

Projekt realizuje

Krajowy Plan Ochrony Błotniaka Łąkowego

Nasze publikacje

 • pdf OP 62-1 Przybyliński&Myśliwiec.pdf - Przybyliński T., Myśliwiec K. 2021. Wpływ czynnej ochrony lęgów na produktywność populacji błotniaka łąkowego Circus pygargus. Ornis Polonica 62: 17-29.
 • pdf JORN_2020.pdf - Krupiński D., Kotowska D., Recio M. R., Żmihorski M., Obłoza P., Mirski P. 2020. Ranging behaviour and habitat use in Montagu's Harrier Circus pygargus in extensive farmland of Eastern Poland. J Ornithol (2020). https://doi.org/10.1007/s10336-020-01837-x
 • pdf Krupinski_2017_SiM.pdf - Krupiński D. 2017. Realizacja Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego - etap I. SiM CEPL 54: 102-108
 • pdf Montagus_Harrier_in_Poland-pgg.pdf - Królikowska N., Krupiński D., Kuczyński L. 2017. Combining data from multiple sources to design a raptor census – the first national survey of the Montagu’s Harrier Circus pygargus in Poland. Bird Conservation International, in press, https://doi.org/10.1017/S0959270917000235
Mirski P., Krupiński D., Szulak K., Żmihorski M. 2016. Seasonal and spatial variation of the Montagu’s Harrier’s Circus pygargus diet in Eastern Poland. Bird Study 63 (2), 165-171. http://dx.doi.org/10.1080/00063657.2016.1143914
 • pdf CircusRutkowskiEtAlOnlinepgg.pdf - Rutkowski R., Krupiński D., Kitowski I., Popović D., A.Gryczyńska A., Molak M., Dulisz B., Poprach K., Müller S,. Müller R., Gierach K-D. 2015. Genetic structure and diversity of breeding Montagu’s harrier (Circus pygargus) in Europe. Eur J Wildl Res.
 • pdf MonitoringPtakowLegowych_2015_CIPpgg.pdf - Lontkowski J., Krupiński D., Kuczyński L. 2015. Błotniak łąkowy Circus pygargus. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodkiewicz T. (red.), Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. GIOŚ, Warszawa, s. 341–348.
 • pdf Raport_2014 (3) pgg.pdf - Kuczyński L., Krupiński D. 2014. Krajowy Cenzus Błotniaka Łąkowego. Raport końcowy. Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian", Poznań-Warszawa.
 • pdf AZ-64-3-Rutkowskiacpgg.pdf - Rutkowski R., Krupiński D., Kitowaski I., Gryczyńska A. 2014. Preliminary analysis of genetic variability in Montagu's Harrier (Circus pygargus) using cross amplified microsatellites. Annales Zoologici, 64 (3): 535-547.
 • pdf AZ-64-3-Rutkowski apgg.pdf - Krupiński D., Kuczyński L. 2013. Założenia metodyczne do Krajowego Cenzusu Błotniaka Łąkowego w latach 2013-2014. Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian", Warszawa.
 • pdf Krupinski_2013 (1) pgg.pdf - Krupiński D. 2013. Błotniak łąkowy Circus pygargus. W: Zawadzka D., Ciach M., Figarski T., Kajtoch Ł., Rejt Ł. Materiały do wyznaczania i określania stanu zachowania siedlisk ptasich w obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. GDOŚ, Warszawa, ss 35
 • pdf 21658005.2012bgpg.pdf - Krupiński D., Lewtak J., Rzępała M., Szulak K. 2012. Breeding biology of the Montagu’s Harrier (Circus pygargus) in east-central Poland and implications for its conservation, Zoology and Ecology, 22:2, 86-92.
 • pdf semicopgg.pdf - Krupiński D., Lewtak J., Szulak K. 2010. Semicolonial nesting and conservation of the Montagu’s harrier Circus pygargus in rapeseed fields in Southern Podlasie (eastern Poland). Slovak Raptor Journal 4: 37–40.
 • pdf Krupi_ski_sim22ska.pdf - Krupiński D.2009. Ochrona i badania błotniaka łąkowego Circus pygargus na południowym Podlasiu. Stud. i Mat. CEPL. (12)22: 158-162.
 • pdf NO_50_1_055-058gp.pdf - Mirski P., Krupiński D., Lewtak J., Lewtak M., Menderski S. 2009. Pokarm polnej populacji błotniaka łąkowego Circus pygargus w okresie pisklęcym na Nizinie Południowopodlaskiej i Mazowieckiej. Not. Orn. 50: 55-58.

Pozostałe

 • pdf fulltextpgg.pdf - Kitowski I. 2003. Age-related differences in foraging behavior of Montagu’s harrier Circus pygargus males in south-east Poland. Acta Ethol. (2003) 6:35–38
 • pdf Kitowski.pggpdf.pdf - Kitowski I. 2004. Behaviour of Red Foxes Vulpes vulpes during of Montagu’s Harrier Circus pygargus social defences - case study from southeast Poland. Acta Biol. Univ. Daugavp., 4(2): 71 - 76.
 • pdf fulltextxpgg.pdf - Kitowski I. 2005. Play behaviour and active training of Montagu’s harrier (Circus pygargus) offspring in the post-fledging period. J Ethol 23: 3–8.
 • pdf _Acta_Zool_SinCIP_pgg.pdf - Kitowski I. 2005. Sibling conflict In Montagu’s harrier Circus pygargus during the post-fledging period in south-east Poland. Acta Zool. Sinica, 51 (5): 790-796.
 • pdf fulltextwpgg.pdf - Kitowski I. 2008. Breeding ecology of Montagu’s Harrier (Circus pygargus) in marshes of eastern Poland: importance of aggregated nesting. Acta Zoologica Lituanica, 18 (2): 83-89.
 • pdf CIP_wypl_wki_Grzzybypgg_.pdf - Kitowski I. 2009. Diversity of fungi in nest and pellets of Montagu’s harrier (Circus pygargus) from eastern Poland – importance of chemical and ecological factors. Ecological Chemistry and Engineering S., vol. 16, no 4.
 • pdf a084_Blotniak_lakowy (pgg.pdf - Krogulec J., Polak M. 2004. Circus pygargus (L., 1758) – błotniak łąkowy. W: Gromadzki M. (red.): Ptaki (część I). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska. Warszawa. T. 7. s. 235-239.
 • pdf berkutpublibgg.pdf - Wiącek J., Niedźwiedź M. 2005. The food of the Montagu’s Harrier during pre-laying period. Berkut 14: 189–192.
 • pdf agres_pdfpgg.pdf - Wiącek J. 2006. Aggressive behaviour in Montagu’s harrier Circus pygargus during the courtship period. Biologia, 61/5: 593-595.
 • pdf acta_pdf_ostatnipgg.pdf - Wiącek J. 2006. Food transfer in Montagu’s Harrier Circus pygargus during the courtship. Acta Ornithol. 41: 88–91.
 • pdf Belgian_JZoology (1)pgg.pdf - Wiącek J. 2008. Benefits and costs of semi-colonial breeding in the Montagu’s Harrier Circus pygargus. Belg. J. Zool., 138 (1) : 36-40.
 • pdf nest_site_ardeapgg.pdf - Wiącek J. 2009. Nest site selection of Montagu’s Harrier Circus pygargus breeding in natural habitats in eastern Poland. Ardea 97(1): 117–119.

Artykuły w prasie

 • pdf 17KOpgg.pdf - Rolnicy, uważajcie na błotniaki! - Słowo Podlasia (Nr 27/2010)
 • pdf 18-KOgbp.pdf - Gdzie zimują podlaskie błotniaki - Słowo Podlasia (Nr 45/2007)