Współfinansowanie

Projekt realizuje

Twoje 1,5% podatku

Aby dokonać wpłaty 1,5% podatku należy:

1. Wypełnić odpowiedni formularz PIT (PIT-28, PIT-36, PIT- 36L, PIT-37 lub PIT – 38) i ustalić wysokość należnego podatku za rok poprzedni.

2. Obliczyć ile wynosi 1,5% należnego podatku i wpisać tę kwotę w jedną z ostatnich rubryk zeznania podatkowego. W odpowiednich rubrykach należy wpisać NAZWĘ I NUMER KRS organizacji której chcemy przekazać 1,5% podatku oraz nazwę działania, które wspieramy: OCHRONA BŁOTNIAKA ŁĄKOWEGO

3. Pieniądze – 1,5% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy (z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu).

1,5% podatku mogą przekazać:

 - podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 - podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą,
 - podatnicy korzystający z liniowej stawki podatku.

Nasze dane:

Towarzystwo Przyrodnicze “Bocian”

ul. Srebrna 16/9, 00-810 Warszawa

Nr. KRS 0000107301