Współfinansowanie

Projekt realizuje

Badania

Badania powinny być nieodłącznym elementem każdego projektu ochroniarskiego. Niestety, ze względu na brak lub bardzo ograniczone możliwości ich finansowania przez fundusze celowe oraz często wysokie koszty, są prowadzone rzadko. Badania biologii, ekologii oraz wędrówek (w przypadku migrantów) dają nam naukową podstawę do prowadzenia skutecznej ochrony rzadkich gatunków. Pomagają zrozumieć procesy zachodzące w zagrożonych populacjach.

  • Obrączkowanie pisklat. Fot. N. Królikowska

  • Rozstawianie sieci ornitologicznej. Fot. S. Zgorzałek

  • Samiec z loggerem MILSAR RadioTag-14. D. Krupiński

  • Biometria samca błotniaka łąkowego. Fot. D. Krupiński

W naszych działaniach można wyróżnić 4 główne kierunki badań. Są to badania biologii lęgowej i ekologii (analiza wypluwek, monitoring gniazd za pomocą fotopułapek), badania genetyczne (DNA jądrowe i mitochondrialne) oraz dyspersji i migracji (znakowanie kolorowymi obrączkami i znaczkami skrzydłowymi, telemetria GPS). Wyniki badań są publikowane w czasopismach naukowych lub upubliczniane w postaci raportów na "stronie projektu (publikacje)":http://www.pygargus.pl/publikacje.

  • Obrączkowanie piskląt. Fot. G.Bednarczyk

  • Zakładanie znaczków skrzydłowych. Fot. S. Zgorzałek

Współpraca

Naszym partnerem jest Pracownia Ekologii Populacyjnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  •  
  •  
 

Badania telemetryczne wspiera

W roku 2016 MILSAR przekazał nam 8 loggerów GPS RadioTag-14