Współfinansowanie

Projekt realizuje

Cele

Obecnie priorytetem jest realizacja zatwierdzonego przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w dn. 20.08.2015 r. Krajowego Programu Ochrony Błotniaka Łąkowego, w którym określono cel główny i cele szczegółowe.

 

Jednym z najważniejszych zadań jest rozwój (zwłaszcza na obszarach gdzie wykazano największe zagęszczenia i liczebność błotniaka łąkowego Krajowy Cenzus Błotniaka Łąkowego)."sieci błotniakowej" - tj. sieci osób, formalnych i nieformalnych grup roboczych, organizacji i instytucji zainteresowanych i zaangażowanych w czynną ochronę i badania błotniaka łąkowego.

  • Samica z pokarmem lądująca do gniazda. Fot. D. Łukijańczuk

  • Samiec odpoczywający w pobliżu gniazda. Fot. A. Łukijańczuk