Współfinansowanie

Projekt realizuje

Linki

Ochrona błotniaka łąkowego

Niemcy (Brandenburgia) - http://weihenschutz.eu
Niemcy (Wschodnia Fryzja) - http://wiesenweihen.com
Niemcy (Bawaria) - ww.lbv.de/wiesenweihe
Francja - http://rapaces.lpo.fr/busards
Czechy - http://tyto.cz
Holandia - http://werkgroepgrauwekiekendief.nl

Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian"

Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” - http://bocian.org.pl
Ochrona kulika wielkiego” - http://ochronakulika.pl
Ptaki krajobrazu rolniczego - http://ptaki-rolnictwo.bocian.org.pl/

Rolnictwo

Portal AgroProNatura - http://agropronatura.pl/

Znakowanie ptaków (obrączki i znaczki skrzydłowe)

Program znakowania błotniaków znaczkami skrzydłowymi - http://circus.odns.fr/index.php
Interrex colour rings - http://colour-rings.eu
Stacja Ornitologiczna Muzeum i Instytutu Zoologii PAN - http://stornit.gda.pl
Eurpean colour-ringi Birding - http://cr-birding.org/

Monitoring

Państwowy Monitoring Środowiska (monitoring ptaków) - http://monitoringptakow.gios.gov.pl

Sponsorzy

 

Norewski Mechnizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG - http://eog.pl
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - http://wfosigw.pl
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie - http://wfos.lublin.pl
Program Infrastruktura i Środowisko - Portal Funduszy Europejskich - http://pois.gov.pl
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych - http://ckps.lasy.gov.pl
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - http://nfosigw.gov.pl

Instytucje

 

Ministerstwo Środowiska - http://mos.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - http://minrol.gov.pl
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska http://gdos.gov.pl
Muzeum i Instytut Zoologii PAN - http://miiz.waw.pl
Pracownia Ekologii Populacyjnej UAM w Poznaniu - http://popecol.home.amu.edu.pl

Ptaki drapieżne

 

European Raptors Biology and Conservation - http://europeanraptors.org
Komitet Ochrony Orłów - http://koo.org.pl
Raptor Prtotecion of Slovakia - http://dravce.sk

Zdjęcia i rysunki

 

Zdenek Tunka - http://birdphoto.cz
Andrzej Łukijańczuk - http://turbol.blogspot.com
Mateusz Matysiak - http://mateuszmatysiak.pl
Paweł Wietecha - http://foto-ptaki.pl
Piotr Opacian - http://piotropacian.pl
Grzegorz Leśniewski - http://grzegorzlesniewski.pl
Reint Jakob Schut - http://vogelennatuurfotopekela.nl
Dawid Kilon - http://rysunekprzyrodniczy.blogspot.com
Marek Kołodziejczyk - http://marek-kolodziejczyk.pl