Współfinansowanie

Projekt realizuje

  • pdf JORN_2020.pdf - - Krupiński D., Kotowska D., Recio M. R., Żmihorski M., Obłoza P., Mirski P. 2020. Ranging behaviour and habitat use in Montagu's Harrier Circus pygargus in extensive farmland of Eastern Poland. J Ornithol (2020). https://doi.org/10.1007/s10336-020-01837-x

Telemetria

Telemetria to metoda badawcza, która umożliwia śledzenie zwierząt (w tym przypadku ptaków) wyposażonych w specjalnej konstrukcji nadajniki. Dzięki telemetrii jesteśmy w stanie pozyskać wiele bardzo cennych informacji o życiu śledzonego osobnika. Nie tylko poznać wielkość jego areału osobniczego tj. obszaru, na którym ptak się gnieździ, żeruje i odpoczywa, ale również trasy wędrówek oraz obszar zimowania. W badaniach telemetrycznych korzystaliśmy z nadajników VHF (radiowych) i nadajników satelitarnych, a od roku 2011 wykorzystujemy loggery GPS-UHF oraz GPS-GSM.

Telemetria GPS

W roku 2016 założyliśmy 8 loggerów RadioTag-14 ufundowanych przez firmę MILSAR. Loggery ważą 10 g i są wyposażone w bardzo wydajne baterie solarne oraz kartę pamięci (1.7 GB), która umożliwia zapisanie olbrzymiej ilości danych (nawet 30 milonów rekordów). Poza urządzeniem GPS logger wyposażony jest w sensor temperatury, ciśnienia oraz magnetometr, żyroskop i akcelerometr. Szczegóły na stronie producenta http://milsar.com/p/11-radiotag-telemetry

Zobacz także stronę poświęconą naszym badaniom

http://milsar.com/p/11-examples/21-montagu-s-harrier-2016

  • Samiec z loggerem RadioTag-14. Fot. D. Krupiński

  • Samiec z loggerem RadioTag-14. Fot. D. Krupiński

  • Dane z 7 loggerów pokazujących ścieżki przemieszczania się śledzonych błotniaków.

  • Wizualizacja danych z sensorów jednego z loggerów. Pozycje rejestrowane co 5 minut.

W latach 2011-2015 stosowaliśmy loggery firmy ECOTONE. Loggery GPS-UHF (masa 14 g) były wyposażone w baterie solarne i zakładane na plecy za pomocą teflonowych tasiemek. Oprócz współrzędnych geograficznych, zapisywana była data, czas oraz wysokość lub prędkość lotu. Loggery ECOTONE zapisywały w pamięci do 30 000 rekordów.

  • Dane telemetryczne (punkty) z lat 2011-2016. Ryc. P. Obłoza

  • Dane telemetryczne (polylinie) z lat 2011-2016. Ryc. P. Obłoza

Telemetria GPS-GSM-UHF

Loggery GPS-GSM-UHF zakładane są na plecy ptaka za pomocą teflonowych tasiemek, z których robi się uprząż. Ważą 12 g i są wyposażone w bardzo wydajne baterie solarne. Zmianę trybu funkcjonowania loggera może dokonywać on-line poprzez panel administracyjny po zalogowaniu. System GSM umożliwia transfer danych z loggera na serwer poprzez SMSy lub przez internet (w zasięgu sieci 3G). Dodatkowo system UHF umożliwia ściąganie dużej ilości danych (zapisywanych z większą częstotliwością niż GSM) drogą radiową za pomocą stacji i anteny kierunkowej, podobnie jak to jest w przypadku loggerów GPS-UHF. W roku 2017 w ramach projektu POIS.02.04.00-00-018/16 "Realizacja Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego - etap I" założyliśmy 10 loggerów (model GsmRadioTag-S9) firmy MILSAR. Pięć loggerów zostało założone na samice, a kolejne 5 na samce. 

 
 
  • Samica z loggerem GsmRadioTag-S9. Fot. A. Łukijańczuk

  • Samiec z loggerem GsmRadioTag-S9. Fot. A. Łukijańczuk

  • Trasy migracji jesiennej (sierpień-wrzesień 2017) 10 błotniaków łąkowych wyposażonych w loggery GsmRadioTag-S9.