Współfinansowanie

Projekt realizuje

Raport z cenzusu błotniaka łąkowego w latach 2018-2019

Krajowy Cenzus Błotniaka Łąkowego został zaplanowany jako jedno z zadań w projekcie POIS.02.04.00-00-0018/16 „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego - etap I”, który jest realizowany przez Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zadanie realizowano w roku 2018 i 2019 na 100 powierzchniach próbnych (kwadraty 10x10 km) wybranych losowo wg odpowiednio dobranego algorytmu.

 

Celem badań była ocena liczebności krajowej populacji oraz analiza rozmieszczenia gatunku w skali kraju. Dzięki dostępności danych z poprzedniego projektu, realizowanego w latach 2013-2014 na tych samych powierzchniach próbnych (POIS.05.01.00-00-381/12 „Ochrona błotniaka łąkowego w Polsce”) możliwe staje się porównanie stanu populacji i analiza zmian monitorowanych parametrów.

 

Całkowita liczebność krajowej populacji w latach 2018-2019 została oszacowana na ok. 2800 rewirów (95%CI: 2200-3600). Stanowi to około 19% całkowitej liczebności tego gatunku w Unii Europejskiej. W porównaniu do wyników poprzedniego projektu z lat 2013-2014, gdy przy użyciu tej samej metodyki oszacowano liczebność krajowej populacji na ok. 3400 rewirów (95%CI: 2700-4300), nastąpił spadek liczebności w tempie wynoszącym ok. 4% rocznie.

 

Zmiany liczebności między latami 2013-2014 i 2018-2019 wykazują nierównomierny rozkład przestrzenny. Liczebność zmniejszyła się niemal w całym obszarze występowania, lecz największe spadki nastąpiły w obszarze źródłowym. Zachęcamy do zapoznania się z raportem.

 

Krajowy Cenzus Błotniaka Łąkowego był współfinansowany w latach 2018-2019 ze środków WFOŚiGW w Warszawie (w woj. mazowieckim), WFOŚiGW w Lublinie (w woj. lubelskim) oraz WFOŚiGW w Białymstoku (w woj. podlaskim).

 

Załączniki do pobrania


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja