Współfinansowanie

Projekt realizuje

Nowa Czerwona lista ptaków Polski

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków opublikowało nową edycję Czerwonej listy ptaków Polski. Wypełnia ona ważną lukę w naszej wiedzy o aktualnym statusie zagrożenia krajowej awifauny i spełniać będzie w najbliższych latach istotną rolę w planowaniu działań związanych z ochroną przyrody.

 

Czerwone listy to opracowania, w których analizowane jest ryzyko wymarcia gatunków. W Polsce ostatnie takie opracowanie wydano w 2002 roku, więc od długiego czasu brak było aktualnej syntezy statusu zagrożenia ptaków Polski. OTOP, wspólnie z naukowcami z Muzeum i Instytutu Zoologii PAN oraz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, podjął się przygotowania aktualnej czerwonej listy. Analizy przeprowadzono w oparciu o metodykę Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN), wykorzystując ok. 1,4 miliona obserwacji z lat 2010-2019, pochodzących głównie z programu Monitoringu Ptaków Polski oraz z portalu Ornitho.pl.

 

Krajowa populacja błotniaka łąkowego silnie zmniejszała liczebność (-50%) w okresie ostatnich trzech pokoleń (15 lat), co pozwala zaklasyfikować błotniaka łąkowego jako gatunek zagrożony (EN). Dodatkowo, w ramach kryterium niewielkiej i jednocześnie malejącej (w okresie trzech pokoleń) populacji, gatunek ten kwalifikuje się do niższego stopnia zagrożenia. Ze względu na możliwość zasilania krajowej populacji z zewnątrz, ocenę uzyskaną wg kryteriów globalnych obniżono na poziomie krajowym o jeden stopień – do kategorii narażony (VU).

 

Publikacje można pobrać ze strony https://otop.org.pl/2020/12/czerwona-lista-ptakow-polski/

 


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja