Współfinansowanie

Projekt realizuje

Krajowy Plan Ochrony Błotniaka Łąkowego

W dniu 13.09.2013 r. w sali konferencyjnej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie grupy ekspertów uczestniczących w opracowaniu projektu Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego.

 

Celem opracowania dokumentu jest określenie kierunków działań, mających ograniczyć lub wyeliminować istniejące oraz potencjalne zagrożenia dla błotniaka łąkowego oraz wskazać możliwości minimalizowania konfliktów pomiędzy wymaganiami i ochroną gatunku, a rolnictwem. Projekt Planu jest tworzony na okres dziesięciu lat i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia kolejnego roku od daty zatwierdzenia przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

 

W skład grupy ekspertów wchodzą przedstawiciele Towarzystwa Przyrodniczego "Bocian" i Wykonawcy wyłonionego w drodze przetargu (Limosa Jerzy Lewtak), przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz eksperci zewnętrzni. Pracą grupy koordynuje przedstawiciel Wykonawcy. Spotkania grupy są organizowane przynajmniej raz na kwartał w Warszawie.

 

Głównym zadaniem grupy jest opracowanie projektu Planu, który zostanie poddany konsultacjom społecznym. Wersje robocze dokumentu będą upubliczniane na podstronie tematycznej niniejszego portalu. Przewidziano również przeprowadzenie spotkań (w 6 województwach) z przedstawicielami różnych grup interesariuszy. Pierwsze spotkanie grupy miało na celu przedstawienie ekspertów, wykonawcy oraz ustalenie różnych zadań do wykonania w najbliższych miesiącach. Zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia projekt Planu zostanie przekazany do zatwierdzenia Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w grudniu 2014 r. O postępach prac nad projektem Planu będziemy informowali w kolejnych aktualnościach.


W skład grupy ekspertów wchodzą:

  • Dominik Krupiński - koordynator projektu, Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" (zamawiający)
  • Mirosław Rzepała - Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" (zamawiający)
  • Jerzy Lewtak - LIMOSA Jerzy Lewtak (wykonawca)
  • Dorota Łukasik - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Departament Ochrony Przyrody
  • Jakub Milczarek - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Departament Obszarów Natura 2000
  • dr Michał Żmihorski - Muzeum i Instytut Zoologii PAN (ekspert zewnętrzny)
  • dr Lechosław Kuczyński - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ekspert zewnętrzny)

 

Opracowanie projektu Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego jest jednym z zadań w projekcie POIS.05.01.00-00-381/12 "Ochrona błotniaka łąkowego w Polsce" współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja