Aktualności

Krajowy Plan Ochrony Błotniaka Łąkowego zatwierdzony przez GDOŚ

1 2 3

W dniu 20.08.2015 Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska oficjalnie zatwierdził krajowy program ochrony dla błotniaka łąkowego.


Podstawą prawną do opracowywania programów ochrony dla gatunków chronionych są przepisy ustawy o ochronie przyrody. Zgodnie z art. 57 ustawy, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska opracowuje programy ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Szczegóły na stronie http://www.gdos.gov.pl/programy-ochrony-gatunkow-chronionych

Plan (w wersji PDF) można pobrać ze strony http://pygargus.pl/plan-ochrony