Konferencja "Błotniak łąkowy - ochrona i badania"

9 marca (czwartek) 2023 (konferencja online na platformie zoom)

 

Konferencja została zorganizowania w ramach projektu pt. "Realizacja Krajowego Programu Ochrony Błotniaka Łąkowego", który jest realizowany przez Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" i współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021.

Prezentacje do pobrania

  • pdf CIP_MFEOG_2023.pdf - "Realizacja Krajowego Programu Ochrony Błotniaka Łąkowego w roku 2023" - Dominik Krupiński (Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian")
  • pdf Blotniak_MB NH.pdf - "Błotniak łąkowy w Parku Krajobrazowym im. gen. Dezyderego Chłapowskiego - czynna ochrona i edukacja" - Natalia Hałas, Michał Białek (Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego)
  • pdf WPR_ochrona bioroznorodnosci mokradel.pdf - "Ochrona różnorodności biologicznej i terenów podmokłych w nowej wspólnej polityce rolnej - co się udało, a czego zabrakło" - Aleksandra Pępkowska-Król (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Koalicja "Rolnictwo dla Przyrody)