Konferencja: "Błotniak łąkowy - ochrona i badania"

19 marzec 2022 (konferencja online - spotkanie zoom)

Konferencja była jednym z działań realizowanych w ramach projektu:

"Realizacja Krajowego Programu Ochrony Błotniaka Łąkowego" współfinansowanego ze środków Mechanizmy Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 (https://www.eog.gov.pl/) oraz budżetu państwa.W 2021 wkład własny do projektu w formie dofinansowania czynnej ochrony lęgów błotniaka łąkowego w województwie lubelskim zapewnił również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Więcej informacji o projekcie http://www.bocian.org.pl/blotniakEOG

Prezentacje:

Realizacja Krajowego Programu Ochrony Błotniaka Łąkowego - Dominik Krupiński (Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian")

Błotniak łąkowy w Wielkopolsce - wstępne wyniki działań w latach 2020-2021 - Błażej Nowak (Wielkopolski Park Narodowy)

Przypadki czynnej ochrony lęgów błotniaka zbożowego Circus cyaneus i uszatki błotnej Asio flammeus w uprawach rolnych na Płaskowyżu Głubczyckim - Piotr Zabłocki (Dział Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu), Sławomir Rubacha (Stowarzyszenie Ochrony Sów)

Częste stwierdzenia pójdźki jako dodatkowy efekt realizacji projektu ochrony błotniaków na Ziemi Kutnowskiej - Tomasz Przybyliński (Muzeum Miasta Pabianic, Komitet Ochrony Orłów)

Telemetria GPS błotniaka łąkowego Circus pygargus na Opolszczyźnie - wyniki wstępne - Piotr Zabłocki (Dział Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu), Joachim Siekiera (Grupa Obrączkarska SILESIANA).

Ekologia przestrzenna błotniaka łąkowego w mozaikowym krajobrazie rolniczym i w Dolinie Biebrzy - wyniki badań telemetrycznych - Paweł Mirski (Wydział Biologii, Uniwersytet w Białymstoku, Komitet Ochrony Orłów)

Przestrzeń dla przyrody w krajobrazie rolniczym - jak nowa wspólna polityka rolna odpowie na potrzebę ochrony różnorodności biologicznej  - Aleksandra Pępkowska-Król (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Koalicja "Rolnictwo dla Przyrody)