Współfinansowanie

Projekt realizuje

Unijne dofinansowanie

W dniu 6 grudnia 2016 r. podpisaliśmy w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych umowę na realizację projektu pt. "Realizacja Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego - etap I".

 

Projekt będzie realizowany w latach 2017-2020, a jego głównym celem jest realizacja zadań wpisanych do krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego zatwierdzonego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w dniu 20.08.2015 r. oraz budowa i rozwój „sieci błotniakowej” tj. sieci osób i instytucji zaangażowanych w ochronę i badania błotniaka łąkowego w Polsce.

 

Budżet projektu:

Całkowity koszt kwalifikowany projektu– 2 249 480,00 PLN

Dofinansowanie UE (85%) – 1 912 058,00 PLN

Wkład własny niefinansowy (nieodpłatna praca wolontariuszy) – 115 200,00 PLN

Wkład własny finansowy – 222 222,00 PLN

 

Obszar realizacji:

1. Czynna ochrona lęgów - 5 województw, 22 powiaty (Ryc. 1).

2. Monitoring parametrów rozrodu - Ostoja Biebrzańska (Ryc. 2).

3. Krajowy Cenzus Błotniaka Łąkowego w latach 2018-2019 - 100 powierzchni próbnych (10x10 km)(Ryc.3).

 

Powiaty, na których będzie prowadzona czynna ochrona lęgów:

województwo lubelskie 1) bialski, 2) radzyński, 3) łukowski województwo mazowieckie 4) łosicki, 5) siedlecki, 6) sokołowski, 8) ostrowski, 11) pułtuski, 12) ciechanowski, 13) makowski, 14) płoński, 15) płocki, 16) sierpecki województwo podlaskie 7) wysokomazowiecki, 9) łomżyński, 10) kolneński województwo łódzkie 17) łowicki, 18) kutnowski, 19) łęczycki województwo opolskie 20) prudnicki, 21) głubczycki, 22) kędzierzyńsko-kozielski

 

Tło projektu:

Działania z zakresu czynnej ochrony lęgów błotniaka łąkowego zostały zapoczątkowane przez Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" w 2005 r., początkowo były prowadzone na małą skalę, regionalnie (Południowe Podlasie). W kolejnych latach dzięki dofinansowaniu projektów przez EkoFundusz, środki Norweskie (fundusze EOG) oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działania były rozszerzane na kolejne tereny i realizowane z większą intensywnością. W latach 2013-2015 Towarzystwo realizowało projekt POIS.05.01.00-00-381/12 pt. "Ochrona błotniaka łąkowego w Polsce", który był współfinansowany ze środków UE (POIŚ), NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Warszawie. W ramach projektu POIŚ inwentaryzacją objęto 15 obszarów Natura 2000, przeprowadzono liczenia błotniaka łąkowego na 100 powierzchniach cenzusowych - kwadraty 10x10 km (Krajowy Cenzus Błotniaka Łąkowego), a czynną ochronę realizowano na terenie 9 powiatów w 4 województwach (mazowieckie, podlaskie, lubelskie, opolskie), dzięki czemu ochroną objęto ponad 240 lęgów. Ważnym elementem projektu było opracowanie Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego, który został zatwierdzony przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w dniu 20.08.2015 r.

 

Projekt pt. „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego - etap I”, jest kontynuacją i rozwinięciem działań realizowanych w ramach pierwszego projektu finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UE, a jego głównym celem jest realizacja zatwierdzonego Krajowego Planu Ochrony oraz dalszy rozwój "sieci błotniakowej". W projekcie zaplanowano realizację zadań wpisanych do Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego m.in.: . działania z zakresu czynnej ochrony (na obszarach o największej koncentracji par lęgowych w Polsce, dane Krajowego Cenzusu Błotniaka Łąkowego - mapa nr 1), ocenę sukcesu lęgowego błotniaka łąkowego w najważniejszej dla gatunku ostoi Natura 2000 (Ostoja Biebrzańska - działanie nr 59 ujęte w PZO ostoi) oraz przeprowadzenie liczeń błotniaka łąkowego na 100 powierzchniach w ramach Krajowego Cenzusu Błotniaka Łąkowego w latach 2018-2019 (po 5 latach od pierwszego liczenia).


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja