Współfinansowanie

Projekt realizuje

Podpisaliśmy umowę z CKPŚ

W dniu 10 grudniu 2012 r. Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" podpisało z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (jednostka wdrażająca) umowę na realizację projektu PIOS.05.01.00-00-381/12 pt. "Ochrona błotniaka łąkowego w Polsce".

 

 

Projekt przewiduje kontynuację (w latach 2013-214) działań z zakresu czynnej ochrony błotniaka łąkowego prowadzonych przez TP "Bocian" nieprzerwanie od 2005 r. Głównym zadaniem będzie ograniczenie strat w lęgach powodowanych w czasie żniw i sianokosów. W ramach projektu będzie również prowadzony odstrzał lisa w celu zmniejszenia strat spowodowanych przez te drapieżniki. Czynna ochrona będzie realizowana na terenie 9 powiatów w 4 województwach (mazowieckie, podlaskie, lubelskie, opolskie), w których znaczna część par (>70%) gnieździ się na polach. Inwentaryzacja błotniaka łąkowego zostanie przeprowadzono w 15 ostojach Natura 2000 na wschodzie kraju, gdzie populacja błotniaka łąkowego jest najliczniejsza. Zostanie również przeprowadzony krajowy cenzus błotniaka łąkowego (liczenia na 100 losowo wybranych powierzchniach próbnych – kwadraty 10x10 km). Ważnym elementem projektu będzie opracowanie Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego oraz rozpropagowanie idei ochrony błotniaka łąkowego w społeczeństwie, głównie wśród rolników i myśliwych.

 

 

 

 

 

Cele projektu:

 

 

- wyeliminowanie strat w lęgach powodowanych w czasie żniw i sianokosów;

 

 

- ograniczenie strat w lęgach spowodowanych przez drapieżniki naziemne (lis,dzik);

 

 

- rozpropagowanie idei ochrony błotniaka łąkowego w społeczeństwie (zwłaszcza wśród rolników);

 

 

- zebranie aktualnych danych o liczebności, rozmieszczeniu oraz siedliskach lęgowych błotniaka łąkowego;

 

 

- opracowanie Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego.

 

 

 

 

 

Zadania projektu:

 

 

- czynna ochrona lęgów błotniaka łąkowego zlokalizowanych na polach i łąkach;

 

 

- redukcja liczebności lisa;

 

 

- zinwentaryzowanie błotniaka łąkowego w ostojach Natura 2000:

 

 

* PLB200006 Ostoja Biebrzańska

 

 

* PLB200005 Bagno Wizna

 

 

* PLB200007 Dolina Górnej Narwi

 

 

* PLB140014 Dolina Dolnej Narwi

 

 

* PLB140008 Doliny Wkry i Mławki

 

 

* PLB140005 Doliny Omulwi i Płodownicy

 

 

* PLB200004 Dolina Górnego Nurca

 

 

* PLB140001 Dolina Dolnego Bugu

 

 

* PLB060003 Dolina Środkowego Bugu

 

 

* PLB060002 Chełmskie Torfowiska Węglanowe

 

 

* PLB140003 Dolina Pilicy

 

 

* PLB140002 Dolina Liwca

 

 

* PLB140009 Dolina Kostrzyna

 

 

* PLB140011 Bagno Całowanie

 

 

* Ostoja Warmińska

 

 

- przeprowadzenie krajowego cenzusu błotniaka łąkowego;

 

 

- telemetria GPS;

 

 

- stworzenie Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego;

 

 

- wydanie materiałów informacyjno-promocyjnych (m.in. folderu, kalendarzy);

 

 

- organizacja spotkań roboczych dla uczestników projektu;

 

 

- zorganizowanie konferencji podsumowującej efekty projektu.

 

 

 

 

 

W projekcie przewidzieliśmy udział co najmniej 10 wolontariuszy, których zadaniem będzie pomoc w wyszukiwaniu gniazd i czynnej ochronie lęgów błotniaka łąkowego. Już teraz zachęcamy do rozważenia udziału w tych pracach. Wolontariuszom zapewnimy zakwaterowanie oraz wyżywienie. Szczegóły ogłosimy na stronie projektu w terminie późniejszym.

 

 

 

 

 

Projekt jest współfinansowane w 85% przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz 10% przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozostałe 5% kosztów pokrywa Towarzystwo, stąd też już teraz zwracamy się do Was z prośbą o pomoc i prosimy o wpłacania darowizn i przekazywania 1% podatku dochodowego na cele projektu. Zobacz jak możesz to zrobić.

 

 

 

 

 

Zobacz także:

 

 

Informacje o naszych projektach na stronie Ministerstwa Środowiska

 

 

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych - www.ckps.pl

 


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja