Pomóż nam!

Przekaż darowiznę na ochronę błotniaka łąkowego
Uzyskane środki przeznaczymy na pokrycie wkładu własnego wymaganego w projekcie POIS.02.04.00-00-0018/16 “Realizacja Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego – etap I”.

Darowizna przekazana na rzecz ochrony błotniaka łąkowego może zostać odpisana od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania:

  • darczyńca będący osobą fizyczną może od dochodu odliczyć wartość darowizny, nie przekraczającą 6% dochodu w roku podatkowym;
  • darczyńca będący osobą prawną może od dochodu odliczyć wartość darowizny, nie przekraczającą 10% dochodu w roku podatkowym.
  • Folder promujący ochronę błotniaka łąkowego.

Każda wpłacona przez ciebie złotówka, pomoże nam ratować błotniaki łąkowe!!

W przelewie koniecznie umieść swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, będziemy chcieli Tobie podziękować, przesyłając wydawnictwa poświęcone ochronie błotniaka łąkowego.

Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”
ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa
Konto bankowe: PKO BP SA Oddział I w Siedlcach: 79 10204476 0000800200168724
Z dopiskiem: „ochrona błotniaka łąkowego”.

Zobacz instytucje, firmy oraz osoby prywatne, które wsparły program ochrony błotniaka łąkowego w Polsce.