Linki

Ochrona błotniaka łąkowego

Niemcy (Brandenburgia) – www.weihenschutz.eu
Niemcy (Wschodnia Fryzja) – www.wiesenweihen.com
Niemcy (Bawaria) – www.lbv.de/wiesenweihe
Francja – http://rapaces.lpo.fr/busards
Czechy – www.tytoos.eu
Holandia – www.werkgroepgrauwekiekendief.nl

Towarzystwo Przyrodnicze “Bocian”

Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” – www.bocian.org.pl
Polska Kartoteka Przyrodnicza – kartoteka-przyrodnicza.pl
Ochrona kulika wielkiego” – www.ochronakulika.pl
Ptaki krajobrazu rolniczego – ptaki-rolnictwo.bocian.org.pl/

Rolnictwo

Portal AgroProNatura – www.agropronatura.pl

Znakowanie ptaków (obrączki i znaczki skrzydłowe)

Program znakowania błotniaków znaczkami skrzydłowymi – http://circus.odns.fr/index.php
Interrex colour rings – http://colour-rings.eu
Stacja Ornitologiczna Muzeum i Instytutu Zoologii PANwww.stornit.gda.pl
Eurpean colour-ringi Birding – www.cr-birding.org/

Monitoring

Państwowy Monitoring Środowiska (monitoring ptaków) – www.monitoringptakow.gios.gov.pl

Sponsorzy

Norewski Mechnizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOGwww.eog.pl
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – www.wfosigw.pl
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – www.wfos.lublin.pl
Program Infrastruktura i Środowisko – Portal Funduszy Europejskich – www.pois.gov.pl
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych – www.ckps.lasy.gov.pl
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – www.nfosigw.gov.pl

Instytucje

Ministerstwo Środowiska – www.mos.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – www.minrol.gov.pl
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska www.gdos.gov.pl
Muzeum i Instytut Zoologii PANwww.miiz.waw.pl
Pracownia Ekologii Populacyjnej UAM w Poznaniu – http://popecol.home.amu.edu.pl

Ptaki drapieżne

European Raptors Biology and Conservation – www.europeanraptors.org
Komitet Ochrony Orłów – www.koo.org.pl
Raptor Prtotecion of Slovakia – www.dravce.sk

Zdjęcia i rysunki

Zdenek Tunka – www.birdphoto.cz
Andrzej Łukijańczuk – www.turbol.blogspot.com
Mateusz Matysiak – www.mateuszmatysiak.pl
Paweł Wietecha – www.foto-ptaki.pl
Piotr Opacian – www.piotropacian.pl
Grzegorz Leśniewski – www.grzegorzlesniewski.pl
Reint Jakob Schut – www.vogelennatuurfotopekela.nl
Dawid Kilon – www.rysunekprzyrodniczy.blogspot.com
Marek Kołodziejczyk – www.marek-kolodziejczyk.pl